Eko
vinjeta
Eko vinjeta  -  Eko vinjeta  


Obveza posedovanja eko nalepke za eko cone v Nemčiji velja tudi za tujce! Kupite eko nalepko pred svojim potovanjem v Nemčijo!

Obveza posedovanja eko nalepke za eko cone v Nemčiji velja tudi za tujce! Kupite eko nalepko pred svojim potovanjem v Nemčijo!

Že od 01.03.2007 dalje lahko velja v mestih in občinah v Nemčiji prepoved vožnje v eko conah. Predpogoj je, da jih mesto ali občina predhodno posebej označi kot eko cone.
Področja, ki so posebej ogrožena zaradi emisij finega prahu, morajo biti označena z znakom 270.1 za "eko cone". Z nujnim dodatnim znakom se določa katera vozila imajo s katero barvo eko nalepk dostop v eko cone. Eko cona se razveljavi z znakom 270.2.

Znak 270.1
Dodatni znak 270.1
Znak 270.2

Vozila brez eko nalepke ne smejo voziti skozi eko cono, drugače jim grozi denarna kazen v višini 40,00 € in vpis točke v register vozniških dovoljenj v Flensburgu, tudi v primeru, da bi vozilo na osnovi svojih emisijskih vrednosti drugače smelo voziti skozi eko cono. To velja tudi za vsa v tujini registrirana vozila, za osebna motorna vozila, tovorna vozila in avtobuse, in sicer tako za poslovne potnike kot tudi za turiste.
Iz tega razloga se vsem voznikom priporoča, da se glede eko nalepke informirajo in si jo pravočasno nabavijo, vkolikor se žele od 01.01.2008 dalje v naslednjih mesecih in letih peljati v eno izmed številnih eko con.

eko cone v Nemčiji (Zemljevid)